Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - United Energy, a.s. a partnerů

Podnikové vzdělávání zaměstnanců - United Energy, a.s. a partnerů

28.11.2019


Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace akciové společnosti United Energy na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců – UNITED ENERGY a.s. a partnerů, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012098, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Celkové způsobilé náklady projektu:       3 992 050,00 Kč

Celková výše dotace z ESF:                      1 996 025,00 Kč

Doba realizace projektu:                            1.1.2020 – 31.12.2021

Cíl projektu:

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti United Energy a.s. a partnerů a zvýšení úroveně znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společností, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Jazykové vzdělávání
  • Interní lektor

Plakat_vzdelavani.pdf  (70.76 kB)