Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Podpora regionu od komořanské teplárny v roce 2017

Podpora regionu od komořanské teplárny v roce 2017

04.01.2018


Společnost United Energy a Severočeská teplárenská věnovaly v loňském roce téměř 1 700 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2017 kultura a volný čas (41%), druhou příčku obsadilo vzdělávání (31%).

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. „ V loňském roce jsme drobnou částkou podpořili i město Chomutov. Na základě jeho žádosti od nás obdrželo 25 tisíc korun na organizaci 21. ročníku setkání hornických měst a obcí ČR, pod názvem Chomutovské krušení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel United Energy.


Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila podpora HOSPICu v Mostě ve výši 50 tisíc korun, tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 65 tisíc korun, dále například finanční příspěvek ve výši 100 tisíc korun na zajištění mobiliáře v parku Šibeník či podpora organizace koncertů ve sportovní hale v Mostě v roce 2017, rovněž ve výši 100 tisíc korun.

Město Litvínov použilo 200 tisíc korun na obnovu vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ v Čapkově ulici, 195 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty v oblasti školství.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů.  Přispěla například Junákovi – svazu skatů a skautek ČR na úpravu vstupních prostor a vybudování soc. zařízení a šaten v novém skautském sídle částkou 50 tisíc korun, ZŠ a MŠ Vejprty částkou téměř 61 tisíc korun na pořízení speciální zdravotní pomůcky-polohovací židle pro postiženého předškoláka nebo třiceti tisíci Střední škole technické na organizaci mezinárodní soutěže ve svařování.

I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den a SETEP DAY, kdy zaměstnanci společnosti pomohli Dětskému domovu ve Vysoké Peci s pracemi na zahradě a vyvezli děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do Podkrušnohorského zooparku za zvířátky.


V rámci křtu firemního kalendáře uspořádala teplárenská společnost mezi zaměstnanci charitativní akci, jejíž výtěžek ve výši 60 tisíc korun byl věnován na potřeby postiženého chlapce jednoho ze zaměstnanců společnosti.