Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Podpora regionu v roce 2016 vyšší než v předchozím roce

Podpora regionu v roce 2016 vyšší než v předchozím roce

Společnost United Energy věnovala v loňském roce více jak 2 100 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu.


„Vloni jsme, stejně jako v předchozím roce, nejvíce podporovali sportovní a volnočasové aktivity obyvatel, následovala kultura, dále pak oblast vzdělávání a v neposlední řadě prevence kriminality. Městům, obcím a neziskovým organizacím přispěla teplárna o téměř 226 tisíc korun více než v roce předchozím“, sdělila tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Jako každý rok směřovala část podpory ze strany United Energy do partnerských měst Mostu a Litvínova. Most získal od teplárenské společnosti půl milionu například na podporu sportovních akcí pro širokou veřejnost (80 tis. Kč), na obnovu a rekonstrukci Památníku A. Novotného (40 tis. Kč), na pořízení bezpečnostních reflexních návleků pro děti na I. stupni ZŠ (50 tis. Kč) či na vybudování multimediálního minicentra pro výuku grafických předmětů pro Podkrušnohorské gymnázium (50 tis. Kč). Litvínov použil půl milionu od komořanské teplárny na zajištění kulturních a volnočasových aktivit obyvatel (240 tis. Kč), na pořízené detektoru na měření nečistot ovzduší (90 tis. Kč) či na vybavení školní družiny jedné z litvínovských ZŠ (90 tis. Kč).

V průběhu roku pak teplárna podpořila řadu dalších zajímavých projektů, například vybudování ojedinělého okruhu pro běžce a cyklisty v délce 10 km na kopci Ressl (70 tisíc Kč.), přispěla na pořízení schodišťové sedačky pro seniory a klienty s pohybovým handicapem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (40 tis. Kč). Poskytla peněžitý dar Domovům soc. služeb Litvínov na pořízení 2 ks polohovatelných lůžek a na zajištění sestavy PC se speciální klávesnicí a myší vč. podpůrných programů pro jejich postiženou klientku v celkové výši 55 tisíc korun a také ZŠ Zahradní v Chomutově na nákup synchronizační a napájecí jednotky pro 24 iPadů – iKufru USB (50 tis. Kč).

I v loňském roce pokračovala teplárna ve firemním dobrovolnictví. Kromě uspořádání tradičního Energického dne, kdy dobrovolníci pomáhali se zvelebením zahrady v Penzionu pro seniory v ul. Komořanská v Mostě, zorganizovala teplárna i tzv. SETEP DAY, v rámci kterého vyvezli její zaměstnanci děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do zooparku v Chomutově.


Vloni také proběhlo historicky první setkání pracovníků společnosti Severočeská teplárenská a odborníků s širokou veřejností na mosteckém magistrátě a kromě exkurzí pro ZŠ a SŠ mosteckého regionu i několik exkurzí provozem teplárny pro zájemce z řad veřejnosti.

Podporovat region budou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská i v roce 2017. Již od 1. Listopadu mají organizace možnost zažádat o podporu svých projektů v letošním roce. Více na webu www.tepelnapohoda.cz.