Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Poslední odstávku v souvislosti s rekonstrukcí hlavního napáječe do Litvínova mají jeho obyvatelé za sebou

Poslední odstávku v souvislosti s rekonstrukcí hlavního napáječe do Litvínova mají jeho obyvatelé za sebou

18.08.2022


18:8. 2022

Litvínované mají za sebou druhou a zároveň poslední letošní celoplošnou odstávku teplé vody. Krátkodobou odstávku si vyžádaly činnosti v souvislosti s pokračováním celkové rekonstrukce hlavního napáječe, konkrétně přepojování potrubí z provizorního na novou část.

„Původně se měly domácnosti dočkat teplé vody dnes, tj. 18. 8. v pozdních nočních hodinách, nicméně odběratelé Litvínova i Janova mohli pocítit teplou vodu již včera odpoledne,“ sdělil Petrem Horák, ředitel, společnosti Severočeská teplárenská. „Díky vynikající organizaci, pracovnímu nasazení našich provozních zaměstnanců a spolupráci zhotovitele., se podařilo zkrátit odstávku s jednodenním předstihem, oproti plánovanému harmonogramu“, doplnil Horák.

Rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova trvala 3 roky. Byla rozdělena do 3. etap, přičemž započala v roce 2020. Poslední etapa bude dokončena právě letos. Obnova napáječe spočívala ve výměně vstávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Jednalo se o úsek o celkové délce cca 6 761m. V současné době probíhají dokončovací práce.

„Rekonstrukcí litvínovského napáječe, do níž jsme investovali téměř 270 miliónů korun, docílíme prodloužení životnosti potrubí o dalších cca 40 let. A také se zase o něco blíže posuneme k naší vizi Teplo 2050,“ dodal Horák.