Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Proběhly kontrolní odběry na výskyt bakterie Legionella

Proběhly kontrolní odběry na výskyt bakterie Legionella

Společnost Severočeská teplárenská dne 26. února opět provedla ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem testování teplé vody na výskyt bakterie Legionella.

Ke kontrole byly vybrány dvě výměníkové stanice a to  VS 62 v ul. J. Wolkera, na kterou jsou připojeny bytové domy ve správě Bytového družstva Krušnohor a Domov pro seniory a VS 801, tedy stanice, jež je umístěna na velkém panelovém sídlišti. Jedná se o pokračování pravidelného ověřování kvality teplé vody pro potvrzení zdravotní nezávadnosti. V minulosti nebylo nikdy zjištěno překročení doporučené mezní hodnoty výskytu bakterie, která je 100 KTJ/100ml.

Odběr vzorků proběhl za účasti zástupce bytového družstva Krušnohor, který tak měl možnost se zblízka podívat, jak celý proces probíhá. Zároveň mu bylo přislíbeno poskytnutí výsledků analýzy odebraných vzorků, provedené v akreditované laboratoři ústavu.