Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Severočeská teplárenská získala ocenění za projekt roku

Severočeská teplárenská získala ocenění za projekt roku

27.04.2023


Společnost Severočeská teplárenská získala jeden ze čtyř křišťálových komínů za nejlepší teplárenské projekty uplynulého roku. Teplárenské sdružení České republiky tak ocenilo její dokončenou rekonstrukci tepelného napáječe města Litvínov.

„Tato cena by na sobě měla mít velké  písmeno „C“, protože všechny projekty, které dnes byly oceňovány, vznikaly ve velmi náročné době covidu. Problémy v rámci dodavatelského řetězce způsobené pandemií, například nedostatek vstupů, nedodržování termínů, smluv či neúměrné zvyšování cen jsme zažili všichni a prostřednictvím této ceny budeme jednou na projekty vzniklé v této složité době vzpomínat,“ řekl k ocenění Petr Mareš, technický ředitel teplárenské společnosti. Generální ředitel společnosti United Energy Milan Boháček přidal poděkování: “Poděkování samozřejmě patří všem, co se nějakým způsobem na projektu podíleli. Bez nich bychom tady dnes nestáli a křišťálový komín nezískali.“

Rekonstrukce hlavního tepelného napaječe pro město Litvínov probíhala v letech 2020 až 2022. V rámci modernizace a zefektivnění dodávek tepla byla ve 3 etapách provedena výměnou potrubí 2 x DN500 za potrubí 2 x DN400, v celkové délce téměř 7 kilometrů. Rekonstrukcí se snížily ztráty téměř o 40 %, což znamená úsporu 10 909 GJ/rok. Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezporuchovost a efektivitu dodávek tepla s minimálními dopady na životní prostředí.

Vyhlášení výsledků Projektů roku v soustavách zásobování teplem a chladem proběhlo při slavnostním večeru 29. Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci dne 26. dubna. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 14 nejzajímavějších loňských projektů. Čtyři z nich byly oceněny zcela novými křišťálovými komíny.

Ceny vítězným projektům předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.