Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Severočeská teplárenská zvýší cenu tepla pro rok 2023 pouze o jednotky procent

Severočeská teplárenská zvýší cenu tepla pro rok 2023 pouze o jednotky procent

04.12.2022


04.12.2022
Nárůst cen tepla, které produkují teplárny spadající pod Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), bude činit pouze 4,8 %. Vzhledem k inflaci tak jde v reálných, o inflaci očištěných cenách, o přibližně 10% zlevnění.  K poklesu reálné ceny dochází i navzdory tomu, že veškeré náklady významně vzrostly, např. cena hnědého uhlí od Severočeských dolů přibližně o 200 %. Toto zdražení tepla je zásadně nižší, než jaké oznámily ostatní české teplárny.
„Vysoké ceny energií se velmi negativně promítají do životní úrovně většiny obyvatel. Nejvýznamnějším účtem domácností jsou právě náklady na vytápění. Rozhodli jsme se proto, že vyšší výnosy z prodeje elektřiny, kterou teplárny zjednodušeně vyrábějí jako vedlejší produkt při produkci tepla, využijeme na minimalizování dopadů zdražování. Zjednodušeně tak lze říci, že obyvatelé, kteří jsou napojeni na systém centrálního zásobování teplem z našich zdrojů, budou ochráněni před dopady energetické krize a to díky vládnímu zastropování cen energií a našemu přístupu k cenotvorbě tepla,“ řekl Daniel Častvaj, ředitel komunikace EPH.

Navýšení ceny pro konečné zákazníky o pouhých 4,8 % připravuje od nového roku i společnost Severočeská teplárenská, která je součástí EPH. „Pro průměrný byt se spotřebou 25 GJ to představuje měsíčně navýšení nákladů na vytápění a dodávku teplé vody o 42, 50 Kč, tedy o 510 Kč (bez DPH) korun za rok,“ řekl Petr Horák, ředitel teplárenské společnosti a dodal: „Jsme rádi, že se v rámci holdingu podařilo najít takové řešení, které spolu s tzv. zastropováním dokáže ochránit naše odběratele před prudkými cenovými výkyvy. Věřím, že mnoho obyvatel nyní ocení výhody, které jim zejména v současné době napojení na CZT nabízí.“

Platný ceník na rok 2023 najdete  zde.