Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Spolupráce teplárny v Komořanech s městy pro rok 2020 stvrzena

Spolupráce teplárny v Komořanech s městy pro rok 2020 stvrzena

Spolupráce společnosti United Energy  s městy Most a Litvínov bude pokračovat i v letošním roce. Na začátku dubna byly podepsány dodatky, které oblasti spolupráce pro rok 2020 konkretizují. Výše finanční částky poskytnuté městům na jejich projekty se od předchozích let nemění. Každé z nich obdrží opět půl miliónu korun.

MOST – S městem Most uzavřela teplárna v pořadí již sedmnáctý dodatek k Dohodě o vzájemné spolupráci. Ten letos zahrnuje především podporu vzdělávání (150 tis. Kč)a  sociální oblasti (100 tis. Kč). Na ostatní činnosti padne zbylých 250 000 korun, kde nejvýznamnější položkou je 150 tisíc korun na rozšíření zahradní části pro děti z jeslí v MŠ Hutnická.

LITVÍNOV – Spolupráci v letošním roce svým podpisem stvrdil generální ředitel komořanské teplárny Milan Boháček i se starostkou města Litvínova Kamilou Bláhovou.

Nejvíce podporovanými oblastmi v letošním roce jsou vzdělávání (325 tis. Kč) a prevence kriminality (105 tis. Kč). Zbylé prostředky půjdou na kulturu a sociální oblast. Největší položku ve výši 140 tisíc korun představuje pořízení interaktivní tabule pro ZŠ Litvínov-Hamr v Mládežnické ulici.

„S návrhy projektů, které navrhlo město Litvínov k podpoře, jsme bez výjimky souhlasili. Spokojeni jsme zejména s výší podpory do vzdělávání a bezpečnosti obyvatel. Projekty korespondují i s naším zájmem, tedy zajistit vyšší kvalitu žití obyvatel v regionu ve smyslu nízké kriminality a dobrého školství. Právě podpora těchto dvou oblasti je prioritou naší společnosti,“ řekl Milan Boháček.

„United Energy patří mezi významné sponzory města již patnáct let. Velmi si toho vážíme a děkujeme,“ poděkovala Kamila Bláhová.

Městu Litvínov přispěla komořanská teplárna jen na základě dodatků k Dohodě o vzájemné spolupráci z roku 2006 částkou 7 230 000 korun.


Podpis smlouvyPodpis smlouvy