Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Teplárna investovala do modernizace turbíny. Účinnost zařízení se zvýšila o 5%

Teplárna investovala do modernizace turbíny. Účinnost zařízení se zvýšila o 5%

22.02.2019


Na více než 50 miliónů korun vyšla společnost United Energy modernizace turbíny TG4, jednoho z nejdůležitějších výrobních zařízení, které vyrábí elektřinu a poskytuje tzv. podpůrné služby. Teplárna tak pokračuje ve významných investicích do modernizace technologických zařízení.

Technicky náročná rekonstrukce turbosoustrojí začala v září loňského roku a koncem roku již byla TG4 uvedena do zkušebního provozu. Cílem modernizace turbíny nebyla pouze výměna opotřebených, dožitých částí, ale především optimalizace výkonu, zvýšení její účinnosti.

„V rámci modernizace byla stávající dožitá vysokotlaká část turbosoustrojí kompletně demontována a nahrazena zcela novou vysokotlakou částí včetně nových regulačních ventilů s hydropohonem na vysokotlaký regulační olej.  Byl rovněž instalován kondenzátor ucpávkové páry a rekonstruován okruh ucpávek turbíny. Další část revitalizace zařízení se týkala systému buzení a elektrických ochran generátoru“, přiblížil práce Milan Boháček, generální ředitel United Energy a dodal: „V rámci zkušebního provozu bylo provedeno garanční měření, které prokázalo předpokládané zvýšení účinnosti vysokotlaké části turbogenerátoru o 5%“.

Realizaci modernizace vysokotlaké části zajišťovala firma SIEMENS, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery, realizaci modernizace elektrických ochran a buzení pak firma AISE, s.r.o. K převzetí díla došlo k 31. 1.2019.