Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Teplárna podporuje region

Teplárna podporuje region

26.01.2021


Společnosti skupiny United Energy podpořily v loňském roce konkrétní projekty a prospěšné aktivity v regionu finanční částkou více jak 2 a půl milionu korun.  Řadě organizací pak teplárenské společnosti pomohly překlenout náročné pandemické období poskytnutím ochranných pomůcek. Nejvíce podporovanou oblastí bylo vzdělávání (58%).

„Ne všechny projekty, které se rozhodla výběrová komise pro dary v rámci roku podpořit, se mohly uskutečnit podle plánu. Některé akce se kvůli trvající pandemii a návazným opatřením vůbec nekonaly. Tam kde to šlo, jsme žadatelům vyšli vstříc v posunutí termínů plnění, aby mohly přiznané finanční prostředky vyčerpat“, sdělila Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

I tak společnost vyplatila organizacím téměř 2,6 miliónů korun.  Z této částky připadl 1milion na podporu projektu partnerských měst Mostu a Litvínova v rámci dohod o spolupráci.  Zbylé finanční prostředky byly rozděleny mezi neziskové organizace mosteckého regionu v rámci projektu Tepelná Pohoda a darovacích smluv. Mezi nejvýznamnější položky patřilo například 430 000 Kč na kompletní vybavení školní jídelny pro Střední školu technickou Most, Velebudice, 127 000 Kč na nákup dataprojektorů včetně kabeláže a počítačů pro SPŠ a Střední odbornou školu gastronomie a služeb v Mostě či 244 000 korun na nákup elektrického vozíku a stavěcího zvedáku pro klienty Domovů sociálních služeb v Litvínově, které zdravotnímu personálu zjednodušují od konce minulého roku práci s nepohyblivými klienty. „Nová zařízení pomáhají při manipulaci s klienty, například při hygieně. Jsou šetrné jak k samotným klientům, tak také k zaměstnancům, kterým usnadňují fyzickou námahu“, vysvětluje ředitel domovů Vladimír Vopelka. „Vozík i zvedák u nás opravdu najdou bohaté uplatnění, za dar velmi děkujeme. Ostatně není první, naposledy jsme z daru od Severočeské teplárenské pořizovali evakuační podložky“, dodává Vopelka.

Podpory se neziskové organizace od teplárenských společností dočkají i letos. V polovině ledna bylo ukončeno podávání žádostí o finanční příspěvek ze strany neziskovek.  Ty do daného termínu zaslaly 27 žádostí. O tom, který projekt příspěvek obdrží, rozhodne výběrová komise nejpozději do 15. února.