Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Teplárna zve veřejnost na bezplatný seminář. Tématem bude Legionella.

Teplárna zve veřejnost na bezplatný seminář. Tématem bude Legionella.

18.02.2019


Legionella.  Oprávněná obava, ano či ne?  Nejen na tuto otázku dostanou odpověď účastníci semináře, který organizuje společnost Severočeská teplárenská pro širokou veřejnost.
Důvodem k uskutečnění semináře je nedostatečná informovanost a především narůstající dotazy a žádosti o radu ze strany bytových družstev i jednotlivých domácností. Setkání proběhne za účasti zástupců komořanské teplárny a odborníků ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kteří nejenom odhalí fakta a mýty o zmiňované bakterii, ale odpoví na veškeré dotazy veřejnosti.

Akce se uskuteční 25. února 2019 od 17:00 hodin v zasedací síni (4. patro) magistrátu města Most a je zdarma.

Téma semináře:
• Bakterie Legionella, kde vzniká, jak se dostane do potrubí s vodou a jak se množí.
• Kdy a pro koho je bakterie nebezpečná.
• Jak se přítomnost bakterie zjišťuje, správná metodika odběru a vyhodnocení vzorku vody.
• Hygienické limity u bakterie.
• Povinnosti dodavatele teplé vody nebo vlastníků bytových domů na kontroly přítomnosti bakterie.
• Způsoby odstranění bakterie z kontaminovaných domů.
• Dotazy publika