Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

United Energy a město Litvínov podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti nakládání s odpady

United Energy a město Litvínov podepsaly dohodu o spolupráci v oblasti nakládání s odpady

15.06.2020


Ve čtvrtek 11. června letošního roku byla uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství města Litvínov. United Energy a město Litvínov touto dohodou deklarují společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrném nakládání s odpady na území města a Ústeckého kraje včetně naplnění závazků a cílů národního i krajského Plánu odpadového hospodářství zejména v oblasti komunálních odpadů.

„Obě strany dohodou stvrzují podporu a společný zájem na přípravě a vytvoření vhodného zařízení na energetické využívání směsných komunálních odpadů a zároveň se zavazují v rámci svých možností poskytovat součinnost směřující k realizaci projektu EVO Komořany,“ osvětlil smysl dohody Petr Mareš, technický ředitel United Energy.

Podobné dohody má United Energy, jež je mateřskou společností EVO-Komořany, a.s. uzavřeny i s okolními městy Most, Chomutov, Bílina, Teplice, Jirkov, Kadaň a také Ústí nad Labem.