Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

United Energy a město Most pokračují ve vzájemné spolupráci

United Energy a město Most pokračují ve vzájemné spolupráci

16.04.2024


Darovací smlouvu a dodatek ke smlouvě pro rok 2024 podepsali primátor Mostu Marek Hrvol a generální ředitel akciové společnosti United Energy Milan Boháček. Na jejím základě společnost letos opět podpoří město půl milionem korun.

Nejvíce peněz (150 000 Kč) bude využito na pořízení elektrického sedačkového zvedáku pro zajištění osobní hygieny imobilních klientů v Domově pro seniory v ulici J. Wolkera. Stejná částka je určena městské policii, která za ní rozšíří svůj kamerový systém. United Energy také finančně zajistí pořízení pece na keramiku pro zájmové kroužky Střediska volného času. Díky této podpoře bude možné dále pořídit transportní lehátka pro uživatele Harmonie (Domov pro seniory v Barvířské ulici), kteří jsou upoutáni na lůžko a transportní lehátka umožní jejich převoz na zahradu nebo na společenské akce. Mezi podporované aktivity patří v letošním roce i krajské kolo závodu světlušek a vlčat Junáka – českého skauta či vydávání Mosteckých listů. 

Darovací smlouvy a dodatky se uzavírají každým rokem na základě dohody o vzájemné spolupráci, kterou město a UE uzavřely v roce 2006.