Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

United Energy a město Most stvrdily pokračování spolupráce

United Energy a město Most stvrdily pokračování spolupráce

21.04.2023


Pěti sty tisíci korun podpoří sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže, sociální oblast a také bezpečnost obyvatel společnost United Energy. Darovací smlouvu mezi teplárenskou společností a statutárním městem Most podepsali 19. dubna generální ředitel United Energy Milan Boháček a  primátor  města Marek Hrvol.

„Prostřednictvím již 20 dodatku ke smlouvě o spolupráci věnovala teplárenská společnost městu, stejně jako v předchozích letech, půl milionu korun. Za 18 let nepřetržité spolupráce tak přispěla  komořanská teplárna městu jen na základě ročních dodatků celkovou částkou 9 250 000 korun.  Letošní dodatek smlouvy zahrnuje mimo obvyklých oblastí jako jsou například volnočasové aktivity, sport či sociální oblast, také bezpečnost obyvatel a to v celkové výši 150 tisíc korun,“ komentovala výsledek dohody Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.

„Na projektech jsme se shodli velmi rychle. Zejména jsme uvítali, že návrh obsahoval i bezpečnost obyvatel, která je jednou z našich priorit. Je naším eminentním zájmem zvyšovat kvalitu žití obyvatel na Mostecku ve smyslu zajištění snižování kriminality,“ doplnil generální ředitel United Energy Milan Boháček.

Největší položkou je finanční příspěvek na rozšíření kamerového systému pro Městskou polici Most (150 tis. Kč). Částku 100 tisíc obdrží Charita Most na nákup vybavení pro její zařízení pro děti ve věku 0- 18 let vyžadující okamžitou pomoc, 75 tisíc obdrží Myslivecký spolek MOST RESSL na podporu činnosti spolku a stejnou částku pak Sport Most na podporu provozu a činnosti malých hokejistů, konkrétně pak na příměstský tábor. Po padesáti tisících přistane Statutárnímu městu Most na projekt „Fandíme rodině“ a Okresnímu sdružení hasičů Most na podporu práce s mládeží.