Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

United Energy vyrábí zelenou energii

United Energy vyrábí zelenou energii

02.02.2022


Teplárna United Energy v Komořanech spustila v polovině loňského roku nový biokotel a v prosinci pak celý bioblok. Ten je prvním krokem k postupné dekarbonizaci teplárny, kterou si United Energy stanovila ve své vizi Teplo pro rok 2050.

„Přestavbou prošla i turbína, která může být svázána s tímto kotlem. Nyní je dokážeme provozovat společně tak, abychom skutečně vyráběli zelenou energii, a to jak tepelnou, tak elektrickou,“ vysvětluje Radek Polián, který přestavbu kotel a turbíny řídil. Palivem v novém kotli je dřevní štěpka, vzniklá jako odpad při těžbě dřeva. „Snažíme se nakupovat štěpku v našem okolí, tedy většinou v Krušných horách, ale i na Plzeňsku, abychom nezvyšovali cenu a nezatěžovali životní prostředí dopravou,“ říká Petr Mareš, technický ředitel United Energy. Biokotel spotřebuje od 17 do 35 tun biomasy za hodinu, podle výkonu kotle a vlhkosti paliva.

Rekonstrukce původně uhelného kotle s fluidní technologií na kotel na spalování zhruba 100 – 150 tisíc tun biomasy ročně, začala loni v lednu a skončila v červnu, poté probíhaly zkoušky s novým palivem. „Přestavba se týkala především technologie dopravy paliva do kotle. Palivové cesty byly postaveny pro uhlí ze sousední úpravny, ale biomasa má jiné mechanické vlastnosti. Další změnu si vyžádala i uhelná skládka, kterou jsme museli přizpůsobit pro skladování, úpravy a dopravu štěpky. Ta spočívá především v třídění paliva a jeho drcení na správné rozměry,“ popisuje Radek Polián. Celková investice dosáhla 85 miliónů korun.

Hlavní výhodou spalování štěpky jsou podstatně nižší emise, než při spalování hnědého uhlí. To se projevuje i na ekonomice provozu, protože není nutné nakupovat dnes tolik drahé emisní povolenky, které výrazně ovlivňují cenu tepla i elektrické energie.