Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů

Víte, že zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) garantuje minimální emise srovnatelné se zdrojem na zemní plyn?

Energetické využívání odpadů znamená využití uvolněné tepelné energie ze spalování odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Ve spalovně se jako palivo používá směsný komunální odpad, který ekonomicky nelze jinak materiálově využít, tedy odpad, který je svážen z popelnic a kontejnerů černé barvy a též vybraný odpad z průmyslu.

Energie vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa.

  • Odpad po vzplanutí ve spalovací komoře kotle hoří sám bez přídavného paliva.
  • Ze zbytků po spálení (škváry ), jsou vyseparovány železné a neželezné kovy, které jsou následně využívány jako druhotná surovina.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) zajišťuje intenzivní vyčištění spalin tak, že garantuje minimální emise do životního prostředí srovnatelné s teplárnou či elektrárnou provozovanou na zemní plyn a je velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu.