Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Téma legionella - fakta

Téma legionella - fakta

Víte, že žádný předpis nenařizuje povinnost testovat u bytových domů vodu na přítomnost bakterie Legionella?

Komořanská teplárna uspořádala seminář pro veřejnost na téma Legionella, který se věnoval otázkám správného způsobu testování vody, právním otázkám zodpovědnosti a praktickým radám pro bytová družstva a společenství vlastníků. Na semináři nechyběli odborníci ze Zdravotního ústavu i oblasti práva. Z diskuse s odborníky vyplynulo:

  1. Žádný předpis nenařizuje povinnost testovat u bytových domů vodu na přítomnost bakterie Legionella a taky nestanovuje četnost provádění kontrol.
  2. Statutární orgány nejsou odpovědné za kvalitu vody, a tudíž nemohou být odpovědné za výskyt bakterie ve vodě.
  3. Rozbor vody na přítomnost bakterie, pokud se kdokoliv rozhodně udělat jej z vlastní vůle, je nutné dělat v akreditované laboratoři, která zajistí odborný odběr vzorků. Cena rozboru činí cca 1000 Kč za jeden vzorek.
  4. Když už se přítomnost bakterie nějakým způsobem zjistí, musí se nejdřív najít zdroj kontaminace a potom řešit způsob dezinfekce. Nutná spolupráce s dodavatelem vody! Při výskytu by do doby provedení dezinfekce měli být všichni obyvatelé domu na situaci a rizika upozorněni.
  5. Způsob dezinfekce musí být vybrán s péčí řádného hospodáře a nelze považovat nejdražší řešení jako nejlepší.
  6. U bytových domů napojených na společnou výměníkovou stanici (VS) je nutné vyčistit všechny domy a celý systém, jinak je čištění zbytečné.

Existuje několik způsobů dezinfekce:

  1. termodezinfekce: krátkodobé zvýšení teploty vody nad 70°C v celé soustavě napojené na VS. Jedná se o nejméně nákladný a velmi účinný způsob likvidace bakterie. Potenciální rizika: může dojít k poškození pryžových částí rozvodů vody, bez spolupráce s domácnostmi může hrozit riziko opaření.
  2. chemické čištění: v případě neúčinné termické dezinfekce lze přistoupit k nákladnějšímu způsobu likvidace, například dávkováním chlordioxinu do teplé vody po delší dobu ve výměníkové stanici, kdy dojde k vyčištění celého systému najednou. Náklady se pohybují v desítkách tisíc Kč.
  3. chemické čištění rozvodů v jednotlivých domech: nejnákladnější způsob likvidace bakterie, neboť je nutné vyčistit všechny domy zvlášť. Náklady jdou do stovek tisíc Kč.