Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

« zpět

Změna dodavatele

Změna dodavatele

Víte, že zdánlivě skvělé nabídce na dodávku tepelné energie obvykle některé důležité informace chybí?

Jako náhrada za zdroj napojený na soustavu  zásobování teplem se většinou objevují domovní plynové kotelny nebo tepelná čerpadla. Velkou výhodou u nich bývá deklarována nízká cena a nezávislost. Má to ale háček: 

První spočívá v ceně, která není porovnatelná s cenou z teplárny. Majitelům domů prodejci často zatají další nutné náklady. Porovnávání cen tepla ze soustav CZT a lokálních zdrojů musí být objektivní, tedy zahrnovat všechny náklady na vybudování nového zdroje a ne pouze porovnávat cenu paliva, zpravidla plynu, a konečnou cenu z teplárny. Zdánlivě výhodné nabídky tak vůbec nepočítají s náklady na elektřinu, vodu, obsluhu, údržbu, revize, odpisy investic, stavební práce či projektovou dokumentaci. 

Zásadní je i vliv na životní prostředí. Velká teplárna musí plnit přísné limity a za znečištění ovzduší platí poplatky. Dodavatelé tepelných čerpadel zase obvykle zamlčují jejich nedostatečnou účinnost při nízkých teplotách a tedy i další náklady spojené s provozem doplňkového zdroje tepla.

V neposlední řadě je třeba zmínit i komfort spojený se servisem. Odběratel pouze otočí ventilem a má teplo, pokud by došlo k havárii, vše řeší dodavatel. Není třeba hledat servis a platit opravy. Všechny tyto služby jsou v ceně.