Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Demineralizovaná voda

Společnost United Energy, a.s. vyrábí pro svou vlastní potřebu demineralizovanou vodu, kterou používá jednak v technologickém procesu výroby tepla a elektrické energie, tak i jako topné médium. Tuto Demineralizovanou vodu nabízí i obchodním partnerům.

Hlavní oblasti využití

  • Elektrotechnika
  • Zpracování plast
  • Lisovny
  • Plnění autobaterií
  • Ostatní

Specifikace Demineralizované vody

Jedná se o kapalinu, která je prostá všech solí a jiných látek, které se mohou při použití neupravené vody například v chladicích systémech forem, při výrobě elektrotechnických součástek a jiných průmyslových výrobků usazovat a krystalizovat.

Voda je upravována na demineralizačních linkách s náplní ionexových hmot. V tomto prostředí dochází k iontové výměně a tím k úpravě složení vody.

  • Výsledná voda dosahuje garantovanou kvalitu.
  • Vodivost < 0,5 uS/cm
  • Celkové Fe < 10 ug/l
  • Obsah SiO2 < 35 ug/l