Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

EVO Komořany

Akciová společnost EVO - Komořany, a.s. je 100% -ní dceřiná společnost United Energy, a.s.

Společnost je nositelem realizace, investorem a budoucím provozovatelem projektu s názvem "Zařízení pro energetické využití odpadů Most, Komořany“. Jedná se o výstavbu energetického bloku, který k výrobě tepla a elektřiny využívá spalování komunálního odpadu.


Společnost má samostatnou webovou prezentaci na www.evokomorany.cz, kde naleznete všechny informace o firmě.