Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Informace o zpracování údajů

Společnost United Energy, a.s. si Vás jako subjekty údajů dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů,
a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost je povinna chránit Vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení Vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše služby.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost United Energy, a.s. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny Vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Například na webové stránky výrobců různých zařízení a podobně. Nad cizími webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady ochrany soukromí se budou vztahovat na Vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad. Vzhledem k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich solidních obchodních partnerů, jsme přesvědčeni, že i u nich je ochrana osobních údajů dostatečná. Nicméně pokud máte jakékoli dotazy, měli byste se řídit informacemi na jejich webových stránkách.

Vaše kontrola nad osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

a) Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít Váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona,

b) za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo Vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě Vašeho požadavku vámi určené osobě,

c) pokud nás o to výslovně požádáte, Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu
s příslušnými právními předpisy vymažeme, případně můžete využít i svého práva na Vaše tzv. zapomenutí, pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

ext Informacni_memorandum_najemce_nebytovych-prostor.pdf

ext Informacni_memorandum_zakaznik_f.pdf

ext Narizeni-GDPR.pdf

ext SLOVNIK-ZKRATEK-A-POJMU.pdf