Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Jak je to s topným obdobím? Proč se topí například v květnu, když je venku teplo a netopí se v září, kdy je chladno?

Topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem změnit dle potřeb odběratele.


Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. Dodávky tepelné energie v topném období zahajujeme, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující den.

Naopak vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a dle vývoje počasí nelze očekávat pokles této hodnoty pro následující den.