Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Kam se mám obrátit při poruše dodávky tepla nebo teplé užitkové vody?

United Energy dotčené zákazníky informuje o vzniku poruchy, havárie a dalších stavů, které mají vliv na dodávku tepla několika způsoby. Informace o poruchách a haváriích jsou umístěny na internetových stránkách společnosti (www.ue.cz), dále je možné zavolat na Zelenou linku 800 099 099. Veřejnost je rovněž informována prostřednictvím regionálních médií a v době odstávky informačními letáky umístěnými ve vchodech domů.


Pokud informace o poruše či havárii neproběhla ani jedním způsobem výše uvedeným, je pravděpodobné, že přerušení dodávek tepla není zaviněno společností United Energy. V takovém případě je nutné se obrátit na svého pronajímatele nebo správce objektu.