Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Kam se mám obrátit při poruše dodávky tepla nebo teplé užitkové vody?

United Energy dotčené zákazníky informuje o vzniku poruchy, havárie a dalších stavů, které mají vliv na dodávku tepla několika způsoby. Informace o poruchách a haváriích jsou umístěny na internetových stránkách společnosti (www.ue.cz), dále je možné zavolat na Zelenou linku 800 099 099. Veřejnost je rovněž informována prostřednictvím regionálních médií a v době odstávky informačními letáky umístěnými ve vchodech domů.


Pokud informace o poruše či havárii neproběhla ani jedním způsobem výše uvedeným, je pravděpodobné, že přerušení dodávek tepla není zaviněno společností United Energy. V takovém případě je nutné se obrátit na svého pronajímatele nebo správce objektu.

Kam se mám obrátit při poruše dodávky tepla nebo teplé užitkové vody?


United Energy, a.s.
Teplárenská 2, 434 03 Most

+420 476 447 111

© 2019 Insion.cz