Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Firemní kultura

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

Chceme být spolehlivým obchodním partnerem, dodavatelem energií pro své odběratele a stabilním zaměstnavatelem i v roce 2050.

 • Směřujeme své úsilí k zajištění cenově dostupného tepla pro obyvatele Mostu a Litvínova i do budoucna
 • Pracujeme na vytvoření multipalivového zdroje od roku 2025/2026. Kromě uhlí, biomasy a energetického využití počítáme také s přechodem na plyn
 • Stěžejní pro dosažení našeho cíle je nastavení dobrých vztahů se zaměstnanci, péče o jejich rozvoj a vzdělávání a dále stanovení firemních hodnot
 • Devět firemních hodnot tvoří závazný rámec chování pro zaměstnance na všech pozicích. Jsou užitečným vodítkem pro jejich postoje a chování a určují  jednotný celofiremní směr

FIREMNÍ HODNOTY

Důvěra

Naše vedení má důvěru v naše zaměstnance a zaměstnanci mají důvěru ve vedení, které plní vždy to, co slíbilo. Firemní kultura a všeobecná spokojenost zaměstnanců se potom promítá i do zvýšené důvěry odběratelů v celou skupinu.

Jasná budoucnost

I přesto, že predikovat budoucnost energetiky je v současné době kvůli politickým, ekologickým a lobbistickým vlivům složité, pracujeme na tom, aby bylo co nejvíce jasné, kam povedou naše kroky v příštích letech, a abychom mohli našim zaměstnancům a partnerům nabídnout jasnou vizi budoucnosti.

Vnitřní spolupráce a flexibilita

Protože jsme velká skupina skládající se z relativně nezávislých celků (UE, UEI, ST, Gabit), vnímáme jako klíčové synchronizovat projekty, interně o nich jasně komunikovat a navenek být vnímáni jako jedna firma.

Naši zaměstnanci jsou schopni být velice flexibilní a dávají do všech činností vykonávaných v rámci skupiny kousek sebe. O srdcaře tak rozhodně nouze není.

Zkušenost a odbornost zaměstnanců

V našich řadách máme zaměstnance, kteří pro nás pracují řadu let. Vážíme si jich, protože díky svému dlouholetému působení získal zkušenosti s naším zařízením a technologií, což znamená, že dokáží velmi dobře reagovat na nenadálé události, protože je pravděpodobně už někdy zažili. Zároveň si ceníme i nových kolegů, kteří mohou přispět svými znalostmi a zkušenostmi odjinud.

Loajalita

Naši zaměstnanci jsou hrdí na práci u nás  a na veřejnosti se vždy stavějí za firmu. Sdílí většinu hodnot a názorů, ale jelikož jsme lidi, tak ne všichni se vším souhlasíme. To nám ale nebrání i tyto věci dělat správně s pečlivostí a nasazením.

Soudržnost

Naši zaměstnanci drží při sobě. Udržují dobré vztahy nejen v práci, ale i mimo a táhnou za jeden provaz. Když člověk potřebuje pomoc, zavolá nebo napíše a pomoci se dočká.

  Inovace

  Energetika je obor, který v příštích letech bude potřebovat nejvíce inovovat. Chceme být jedničkou v inovacích, dělat je chytře a díky technologickým zlepšením se chceme držet co nejdéle na špičce celého oboru.

  Ekologie

  Ve všech oborech naší činnosti se chováme ekologicky a způsobem, který je šetrný k přírodě.  Zákazníci

  Naše budoucnost závisí na tom, že budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat. Podnikáme férově a jednáme otevřeně. Chceme být více než jen dodavatel energií. Chceme, aby se našim zákazníkům dobře žilo. Jsme proaktivní a snadno se  s námi obchoduje. Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení.