Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Musí docházet k letní odstávce v dodávkách teplé vody? V jiných městech k odstávkám nedochází. Nelze délku odstávek zkrátit?

Spolehlivé dodávky tepla a minimalizace poruch v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na tepelných zařízeních provedena potřebná údržba, opravy a předepsané revize, neboť tato zařízení potřebují pravidelné kontroly a přípravu na nadcházející sezónu. Bez odstávky se systém centrálního zásobování teplem (CZT) neobejde, neboť většinu prací, které jsou v době delší letní odstávky naplánovány. Technologie je, s výjimkou letní odstávky, v provozu nepřetržitě 365 dní v roce po 24 hodin denně a přestože je sledována a prochází údržbou v průběhu celého roku, odstávka je pro revize a opravy, zvláště horkovodních částí, prostě nezbytná.

V posledních letech je 14-ti denní odstávka realizována pouze jednou za dva roky, v mezidobí pak neprobíhají žádné větší zásahy na horkovodech a primárních rozvodech. Specialisté UE se zaměřují především na diagnostiky, na jejich základě dochází ke stanovení rozsahu a postupu prací v příštím roce. Je však třeba si uvědomit, že jak zařízení v teplárně, tak horkovody potřebují jednou za čas projít většími opravami.

Systém CZT na Mostecku a Litvínovsku čítá přes 200 km potrubí, tisíce armatur a dalších zařízení. Celé dva dny ze čtrnácti trvá, než se rozvody odstaví, vypustí a vychladí, stejně dlouho pak trvá uvedení zdroje do provozu. Přitom je nutné před spuštěním provést tlakové a další zkoušky předepsané legislativou, zkontrolovat kvalitu prací a bezpečnost zařízení. Veškeré naplánované opravy se tedy musí stihnout za pouhých 10 dnů. Některé akce jsou tak naplánovány na několik let. Například úplná rekonstrukce naší rozvodny 110 kW proběhla během tří odstávek.

Není pravda, že v jiných městech k odstávkám nedochází. Samozřejmě délka odstávek záleží na objemu plánovaných oprav na jednotlivých zdrojích a také místně dle harmonogramu výměny horkovodního potrubí. Někde trvají 7 dní i méně, výjimkou však nejsou ani 14-ti denní odstávky. Odstávky probíhají například v Chomutově, Bílině, Teplicích, Kadani a dalších městech. Informace o odstávkách lze najít na webových stránkách teplárenských společností.