Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Popílek

Popílek z látkových filtrů

  Výroba

  Popílek vzniklý při fluidním spalování hnědého uhlí a zachycený látkovými filtry se shromažďuje v sile nakládací stanice, odkud je v suchém stavu transportován uzavřeným systémem do autocisterny. Výrobek obsahuje určité procento volného CaO. Při smíchání s vodou dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Proto je třeba při přepravě a skladování zamezit styku s vodou nebo vzdušnou vlhkostí. Stálou kvalitu výrobků zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování a dávkování vápence k palivu. Další výhodou výrobku je jeho nízká zrnitost.

  Použití

  Výrobek lze použít podobně jako granulát (viz Aditivovaný granulát) ve stavebnictví. Po smíchání s vodou, zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku a lze jej použít jako podkladové vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov a dále pro náspy a zásypy. Smíchání s vodou si u tohoto výrobku zajišťuje zákazník. Výrobek lze požít také jako přísadu při výrobě pórobetonu.

  Certifikáty

  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2019/040-061832 Popílek z látkových filtrů do pórobetonu  - stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2019/040-061831 Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací  - stáhnout
  • Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/040-058610 Popílek z látkových filtrů do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy  - stáhnout