Skupina Teplárna Komořany

Zelená linka
800 099 099

Vyhledat

Služby laboratoře

Zkušební laboratoř společnosti United Energy je moderní pracoviště vybavené kvalitní laboratorní technikou a zkušeným týmem odborníků.

Nabízí zkoušky v oblasti tuhých paliv, zbytků po spalování, povrchových a odpadních vod včetně vzorkování a olejů.

  • Tuhé palivo a zbytky po spalování
  • Povrchové a odpadní vody
  • Vzorkování odpadních vod
  • Vibrodiagnostické a tribodiagnostické měření
  • Oleje
  • Chemický rozbor popílku a vápence